Privacy- en cookieverklaring Belastinghelden

Via de website www.belastinghelden.nl (uitgegeven door Heldjes vof) worden persoonsgegevens verwerkt. Heldjes vof (hierna: Belastinghelden) vindt jouw privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor geen enkele andere reden dan het genereren van een middelingsverzoek en het verzenden daarvan (per e-mail).

In deze privacy- en cookieverklaring beschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten bezoekers van Belastinghelden hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het opstellen en verzenden van het middelingsverzoek, verwerkt Belastinghelden (persoons)gegevens:
  • Het belastbaar inkomen uit werk en woning over verschillende jaren.
  • Of iemand wel of niet de AOW-leeftijd heeft bereikt in de laatste 8 jaar.
  • Het jaar waarin de AOW-leeftijd is bereikt (alleen indien iemand in de laatste 8 jaar de AOW-leeftijd heeft bereikt).
  • Naam. Het is mogelijk om hier voor anoniem te kiezen en de naam later zelf in te vullen.
  • BSN. Het is mogelijk om hier voor anoniem te kiezen en het BSN later zelf in te vullen.
  • Gemeente. De gemeente wordt gebruikt om het middelingsverzoek aan het juiste belastingkantoor te adresseren. Het is mogelijk om hier voor anoniem te kiezen en de brief zelf aan het juiste belastingkantoor te adresseren.
  • E-mailadres. De brief met het verzoek om middeling inclusief berekening wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Na drie maanden wordt eenmalig een herinnering gestuurd.

Daarnaast maakt Belastinghelden gebruik van analytische cookies. Dit gebeurt geanonimiseerd.

Doel van de persoonsgegevens die wij verwerken

Je belastbaar inkomen, of je wel of niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en het jaar waarop je de AOW-leeftijd hebt bereikt, hebben we nodig om te kunnen berekenen of je in aanmerking komt voor middeling en welk middelingstijdvak dan het meest interessant is.

Je naam en BSN moeten op een middelingsverzoek staan. Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken kan je deze al invullen. Vind je deze informatie te privacygevoelig, dan is het mogelijk de brief te anonimiseren en dit later zelf in te vullen.

Je gemeente gebruiken wij om het middelingsverzoek aan het juiste belastingkantoor te adresseren. Vind je deze informatie te privacygevoelig, dan is het mogelijk om zelf de brief te adresseren.

Je emailadres hebben wij nodig om je middelingsverzoek te versturen inclusief de berekening. Dit doen wij direct na je aanvraag en eenmalig na drie maanden.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Belastinghelden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de gebruikers van onze tool.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Minimaal eenmaal per jaar verwijderen wij alle gegevens die op dat moment ouder zijn dan drie maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Belastinghelden verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Het kan zijn dat wij een bedrijf of freelancer inschakelen voor de verdere ontwikkeling van Belastinghelden. Indien het nodig is dat deze partij bij jouw persoonsgegevens kan, zullen wij met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Belastinghelden blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

Belastinghelden gebruikt alleen analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Analytische cookies

Belastinghelden plaatst een analytische cookie van Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we onder andere zien hoeveel mensen Belastinghelden bezoeken en welke pagina’s ze bekijken. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat jouw gegevens geanonimiseerd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Belastinghelden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@belastinghelden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Belastinghelden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Belastinghelden wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Belastinghelden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@belastinghelden.nl.

Over deze privacy- en cookieverklaring

De basis van deze privacy- en cookieverklaring hebben wij gemaakt met behulp van de Privacyverklaring generator van veiliginternetten.nl. Deze hebben we verder gespecificeerd waar nodig en op verschillende plekken ten behoeve van de leesbaarheid aangepast.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk of heb je nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring, laat het ons dan weten via info@belastinghelden.nl.

Wij behouden het recht om deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. Hierbij zullen wij blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Om op de hoogte te blijven raden we je aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op: 10 mei 2018.

Contactgegevens

De uitgever van de website www.belastinghelden.nl is Heldjes vof. Je kan ons bereiken via:

Heldjes vof
Jacob Keylaan 4
2343 HT Oegstgeest
info@belastinghelden.nl
KVK: 54794994

Uit frustratie over de onbekendheid en ondoorzichtigheid van de middelingsregeling hebben wij besloten deze website te maken. Dit doen wij vrijwillig, we hebben hiernaast ander werk. Hierdoor zijn wij niet altijd in staat snel te reageren. Wij streven er wel altijd naar om binnen 14 dagen vragen te beantwoorden.