Voorbeeldbrief middeling

Hieronder vind je een voorbeeld van een aanvraag voor middeling. Je kunt de brief en bijbehorende berekening voor je middelingsaanvraag ook gratis laten genereren op de pagina Berekening.

Belastingdienst Amsterdam
Postbus 58944
1040 EE Amsterdam

Betreft: verzoek middeling
Bijlagen: 1 pagina

BSN: 123456789

 

20 juli 2024

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u middeling toe te passen over de aaneengesloten kalenderjaren 2007 t/m 2009. De door mij verrichte berekening gaat hierbij.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Bert van Helden

 

Bijlage 1

Zie ook het rekenvoorbeeld voor een complete uitleg van de berekening.

Middelingstijdvak 2007 t/m 2009

Belastbaar inkomen:
2007: 1.000
2008: 21.333
2009: 32.000

Totaal belastbaar inkomen: 54.333

Verschuldigde belastingen:
2007: 337
2008: 7.478
2009: 11.920

Totaal verschuldigde belasting: 19.735

Herberekend belastbaar inkomen per jaar: (54.333 / 3 =) 18.111

Herrekende belasting per jaar:
2007: 33,65% over 17.319 + 41,40% over 792 = 6.156
2008: 33,60% over 17.579 + 41,85% over 532 = 6.129
2009: 33,50% over 17.878 + 42,00% over 233 = 6.087

Totaal herrekende belasting: 18.372

Totaal verschuldigde belasting (19.735) - totaal herrekende belasting (18.372) = 1.363

Bedrag teruggaaf is (1.363 - 545 =) 818