Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is de belasting die natuurlijke personen over hun inkomen moeten betalen. De belasting wordt geregeld door de Wet inkomstenbelasting 2001, ook wel IB genoemd. De inkomstenbelasting wordt belast in drie verschillende boxen. Deze indeling heet het boxenstelsel. De boxen zijn:

 • inkomen uit werk en woning (box 1)
 • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)
 • inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Inkomstenbelasting box 1: Inkomen uit werk en woning

In box 1 wordt belasting geheven over de inkomsten uit werk en woning, verminderd met eventueel verekenbare verliezen in deze box. Dit totaal wordt het belastbaar inkomen uit werk en woning genoemd. De inkomsten die in box 1 vallen zijn onder andere:

 • belastbaar loon
 • uitkering
 • pensioen
 • winst uit onderneming
 • resultaat

Inkomstenbelasting box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

Box 2 is alleen van toepassing op aandeelhouders die 5% of meer van de aandelen bezitten in een nv of bv. Deze aandeelhouders hebben in dat geval een aanmerkelijk belang. Over het inkomen uit een aanmerkelijk belang moet 25% belasting worden betaald. Onder deze inkomsten vallen zowel dividend als verkoopwinst.

Inkomstenbelasting box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

Bij de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen wordt niet naar de werkelijke inkomsten gekeken. In plaats daarvan betaalt de belastingplichtige jaarlijks belasting over een vast percentage van zijn vermogen. De Belastingdienst rekent op een vast rendement van 4% over het vermogen en hierover moet de belastingplichtige 30% belasting betalen.

Niet het gehele vermogen van de belastingplichtige is belast. De volgende bezittingen en schulden zijn onder andere belast in box 3 van de inkomstenbelasting:

 • geld
 • spaartegoeden
 • beleggingen
 • de tweede woning
 • alle schulden die niet in box 1 vallen

De belastingplichtige kijkt naar het vermogen op 1 januari en op 31 december en neemt daar dan het gemiddelde van. Van dit bedrag mag een bedrag worden afgetrokken, dit bedrag heet het heffingsvrije vermogen.