Disclaimer

Op deze pagina staat de disclaimer van Belastinghelden.nl (uitgegeven door Heldjes vof). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij onze tool voor het maken van een middelingsverzoek en de informatie op Belastinghelden.nl aanbieden.

Algemeen

Belastinghelden is een gratis tool en alle informatie is gratis toegankelijk. Belastinghelden is vrij van advertenties en data wordt niet verkocht aan derden. De enige bron van inkomsten zijn vrijwillige donaties van gebruikers van de tool. Belastinghelden heeft als belangrijkste doel een middelingverzoek eenvoudig en gratis te maken. Dit doen wij door Belastinghelden naast onze gewone baan - in onze vrije tijd - te onderhouden.

Belastinghelden streeft er uiteraard naar de tool zo optimaal mogelijk te laten functioneren en alle informatie zo actueel mogelijk te houden. We zijn echter geen belastingadviseurs en ook geen professionele organisatie.

Geen garantie en niet aansprakelijk

De tool voor het maken van een middelingsverzoek en de informatie op Belastinghelden.nl zijn enkel hulpmiddelen bij het maken van een middelingsverzoek. De uitgever garandeert op geen enkele manier dat de verstrekte gegevens en de tool vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door het gebruik van de tool op Belastinghelden.nl of de verstrekte informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De tool en informatie op deze website zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel, algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan het gebruik van de tool of de informatie op deze website worden ontleend.

Storingen

Belastinghelden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen die zijn ontstaan als gevolg van het bezoek van Belastinghelden.nl.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de tool en informatie op Belastinghelden.nl is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belastinghelden is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Belastinghelden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Belastinghelden.nl op deze pagina.

De uitgever

De uitgever betreft Heldjes vof en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54794994. Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@belastinghelden.nl.

Laatste versie: 11 mei 2018