Berekening

  • Vul voor minimaal drie aaneengesloten jaren je "belastbaar inkomen uit werk en woning" (box 1) in.
  • Vul "0" in bij geen of negatief inkomen.
  • Indien "Tariefsaanpassing aftrek eigen woning" op uw aanslag is vermeld (onder "Inkomstenbelasting box 1"), trekt u dit bedrag eerst af van uw "belastbaar inkomen uit werk en woning" en vult u het resultaat hieronder in.
Inkomen box 1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ik heb in één van bovenstaande jaren de AOW-leeftijd bereikt.
Bereken teruggaaf »