Berekening

  • Vul voor minimaal drie aaneengesloten jaren je "belastbaar inkomen uit werk en woning" (box 1) in.
  • Vul "0" in bij geen of negatief inkomen.
Inkomen box 1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ik heb in één van bovenstaande jaren de AOW-leeftijd bereikt.
Bereken teruggaaf »