Middeling

Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te komen. Zij betalen namelijk in bijna alle gevallen meer belasting dan wanneer het inkomen over de gehele periode gelijk zou zijn. Door belasting middelen krijg je al snel honderden euro’s belasting terug.

Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, dan is er mogelijk (indien het verschil groter is dan € 545) recht op een belastingteruggaaf. Bereken gratis jouw belastingvoordeel.

Bereken gratis »

Middelingsverzoek indienen

Via Belastinghelden bereken je gratis of je via middeling belasting terug kan vragen. Kom je in aanmerking voor inkomensmiddeling kan je binnen één minuut een middelingsverzoek aanmaken. Dit verzoekt tot middeling ontvang je per mail en bestaat uit de middelingsberekening en een begeleidende brief. Print het verzoek en stuur dit per post naar jouw belastingkantoor.

Uiteraard kan je ook zelf berekenen hoeveel je terug kan krijgen via middeling en zelf het verzoek tot middeling maken. Om je hierbij te helpen hebben wij een rekenvoorbeeld middeling en een voorbeeldbrief middeling op onze site geplaatst. Zelf je middeling berekenen en een middelingsverzoek schrijven is met deze pagina’s zo makkelijk mogelijk gemaakt, maar zo makkelijk als de rekentool voor middeling op Belastinghelden wordt het natuurlijk nooit.

De verwerking van je aanvraag door de Belastingdienst kan enkele maanden duren. Als alle gegevens kloppen en je voldoet aan de voorwaarden die gelden voor belasting middeling, krijg je de belastingteruggaaf op je rekening gestort.

Hoe vaak kan ik belasting middelen?

Je kunt meerdere keren gebruik maken van de middelingsregeling, maar de jaren van de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen. Dus als je bijvoorbeeld over 2008, 2009 en 2010 middeling hebt toegepast, kun je niet meer over de jaren 2010, 2011 en 2012 belasting middelen. Je zou dan namelijk 2 keer middelen over het jaar 2010. Over 2011, 2012 en 2013 kun je wel weer belasting middelen.

Belastinghelden berekent voor elk mogelijk middelingstijdvak hoeveel je terug kan krijgen. Op basis hiervan kan je zelf kiezen over welk tijdvak je belasting middelen wil toepassen.

Op welk moment moet ik mijn middelingsverzoek indienen?

Je kan het hele jaar door een verzoek tot middeling insturen. Wel mag je pas een middelingsverzoek indienen als alle belastingaanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. Daarnaast moet het verzoek tot middeling binnen 3 jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag binnen zijn bij de Belastingdienst.

Wie kan belasting middelen?

Middeling is een regeling voor iedereen met een wisselend inkomen. Dit komt bijvoorbeeld voor als je:

  • bent gaan werken na je afstuderen
  • in de afgelopen jaren bent gestart of gestopt met werken
  • als zelfstandig ondernemer, zzp’er of freelancer werkt
  • onbetaald verlof hebt opgenomen
  • meer of minder bent gaan werken

Kan ik ook na mijn 65e middelen?

Ja, belasting middelen is niet leeftijdsgebonden. Wel wordt de berekening meer complex en minder gunstig als je 65 jaar wordt in het middelingstijdvak. Uiteraard kan je de gevolgen hiervan berekenen via Belastinghelden, je moet dan in de berekening wel aangeven in welk jaar je 65 bent geworden.

Voorwaarden inkomensmiddeling

Om in aanmerking te komen voor belastingteruggaaf voor inkomensmiddeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het geldt alleen voor inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning)
  • Je hebt over de gehele periode waarover je wilt middelen belasting betaald in Nederland
  • Er is geen overlap met een ander middelingstijdvak
  • Het verzoek tot middeling moet opgestuurd worden binnen 36 maanden na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag van de drie jaren
  • Bij een negatief inkomen in een kalenderjaar telt het inkomen in dat jaar in de middelingsberekening voor € 0

Belasting en Middeling

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen en premies. Een verzoek tot middeling moet dan ook naar de Belastingdienst worden gestuurd en zij zullen dit verzoek in behandeling nemen.

Waarom bestaat de middelingsregel?

Nederland heeft een progressief belastingstelsel. Hierdoor betalen mensen met een sterk wisselend inkomen vaak meer belasting dan wanneer dat inkomen gelijkmatig verdeeld zou zijn geweest. De middelingsregeling compenseert dit effect.

Heeft middeling invloed op mijn andere belastingaangiftes?

Nee. Je verzoek tot middeling is op basis van je definitieve belastingaanslagen.

Hoe werkt belasting middeling bij fiscaal partnerschap?

Middeling is persoonsgebonden en staat los van je partner (ook in geval van fiscaal partnerschap of huwelijk). Zowel je partner als jij krijgen een persoonlijke definitieve aanslag van de Belastingdienst. Aan de hand van deze definitieve aanslagen kun je voor beiden apart de berekening doen. Mogelijk kan je allebei een verzoek tot middeling indienen.

Kan mijn middelingsteruggaaf nog teruggevorderd worden?

In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat je inkomen uit werk en woning (box 1) van een jaar uit het middelingstijdvak niet juist is vastgesteld. Als dit bij jou van toepassing is zal de belastingdienst jouw middelingsverzoek opnieuw berekenen. Was het bedrag dat je ontvangen had te hoog, dan legt de belastingdienst je een navorderingsaanslag op. Was het bedrag te laag, dan betaalt de belastingdienst het verschil uit.

Middeling en Belastinghelden

Via belastinghelden kan je geheel gratis je belastingvoordeel via belasting middelen berekenen en een middelingsverzoek aanmaken.

Hoe werkt Belastinghelden?

Ga naar de pagina berekening en vul je inkomen in voor minstens drie aaneengesloten jaren. Belastinghelden kijkt naar de verschillende combinaties en toont je of jij recht hebt op belastingteruggaaf. Kies tot slot de combinatie van jaren die voor jou het meest gunstig is en vul je gegevens in.

Binnen enkele minuten krijg je een email van Belastinghelden met een kant-en-klare brief die je per post dient te versturen aan de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst jouw aanvraag heeft goedgekeurd krijg je de belastingteruggaaf gestort op je rekening.

Waarom biedt Belastinghelden deze dienst gratis aan?

Goede vraag... Belastinghelden is voortgekomen uit frustratie over de ondoorzichtigheid van de middelingsregeling. Om het verzoek om middeling makkelijker te maken, hebben wij besloten om deze website in onze vrije tijd te ontwikkelen. Het doel van deze website is daarom ook niet om geld te verdienen. Wel proberen we met donaties de website kostendekkend te houden.

Dus, ben je tevreden? Doe een kleine donatie via iDeal of PayPal.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Voor het aanmaken van het verzoek tot middeling is een aantal persoonlijke gegevens nodig, zoals je naam en BurgerServiceNummer (BSN). Uiteraard zullen we vertrouwelijk omgaan met je gegevens en deze zullen in geen geval worden doorverkocht aan derden. Mocht je het alsnog niet vertrouwen hebben wij ook de optie gemaakt om anoniem een middelingverzoek aan te vragen. Nadeel is dat je achteraf zelf nog wat gegevens in moet vullen.