Rekenvoorbeeld middeling

Via Belastinghelden kan je makkelijk je belastingteruggaaf berekenen. Wil je het echter liever zelf doen of wil je begrijpen hoe de middelingsregeling precies werkt? Dan proberen wij het hieronder zo simpel mogelijk uit te leggen.

Zie de voorbeeldbrief om te zien hoe de middelingsaanvraag eruit kan zien.

1. Bepaal de periode

Inkomensmiddeling gaat altijd over 3 aaneengesloten jaren, dit wordt ook wel het middelingstijdvak genoemd. Je mag meerdere keren middelen, maar er mag nooit overlap zijn met een ander middelingstijdvak. Het is dus verstandig om een middelingstijdvak zo te kiezen dat je zoveel mogelijk belasting terugkrijgt. Richtlijn hierbij is dat je kijkt naar het middelingstijdvak waar het inkomen tussen de verschillende jaren het sterkst wisselt. Wil zeker zijn dat het middelingstijdvak kiest waar je de meeste belasting terugkrijgt? Reken het dan uit voor ieder mogelijk middelingstijdvak uit.

Voorbeeld

2. Totaal belastbaar inkomen

Tel de belastbare inkomens uit het door jouw gekozen middelingstijdvak op. Het gaat hierbij om je inkomen uit werk en wonen (box 1). Gebruik in het geval van een negatief inkomen 0. De inkomens uit de 3 aaneengesloten jaren zijn het totaal van jouw belastbaar inkomen.

Voorbeeld

3. Totaal verschuldigde belasting

In het door jouw gekozen middelingstijdvak heb je belasting betaald. Voor de middeling wordt gekeken naar de inkomstenbelasting en de premie volksverzekering over de belastbare inkomens in box 1 zonder de heffingskortingen. Deze bedragen staan op je definitieve belastingaanslagen.

Een alternatieve manier om je inkomstenbelasting en de premie volksverzekering te vinden is door deze uit de tabel 'Tarieven van de inkomstenbelasting' te halen, de uitleg hoe dit werkt staat in de tabel. Bent u in de middelingsperiode 65 geworden, dan werkt deze manier niet.

Tel deze bedragen op en je vindt je totaal verschuldigde belasting.

Voorbeeld

4. Gemiddelde belastbaar inkomen

Neem het totaal belastbaar inkomen uit stap 2 en deel dit door 3. De uitkomst is het gemiddelde belastbaar inkomen per jaar in het middelingstijdvak.

Voorbeeld

5. Herrekende belasting per jaar

Bereken met behulp van de tabel 'Tarieven van de inkomstenbelasting' de belasting over je gemiddelde belastbaar inkomen.

Voorbeeld

6. Totaal herrekende belasting

Door de herrekende belasting per jaar op te tellen krijg je het totaal van de herrekende belasting.

Voorbeeld

7. Aftrekken teruggaafdrempel

Trek van de oorspronkelijke betaalde belasting (stap 3) het totaal aan herrekende belasting af (stap 6). Dit bedrag verminder je met de teruggaafdrempel van € 545. Als dit bedrag positief is, kan u dit bedrag terugvragen van de belasting.

Voorbeeld