Partner van 24baby.nl

Berekening

  • Vul voor minimaal drie aaneengesloten jaren je "belastbaar inkomen uit werk en woning" (box 1) in.
  • Vul "0" in bij geen of negatief inkomen.
  • Indien uw inkomen in de 4e belastingschijf valt, zie verrekening aftrekkosten eigen woning.
Inkomen box 1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 informatie
2018 informatie
Ik heb in één van bovenstaande jaren de AOW-leeftijd bereikt.